technology-2082642_1280.jpg

 

Tieto- ja viestintäteknologian – sekä tietysti etenkin internetin kehityksellä – on jo pitkään ollut valtava vaikutus yritysten rakenteisiin ja toimintaympäristöihin liki kaikilla mahdollisilla toimialoilla. Digitalisaatio ei ole enää erityisen uusi juttu, mutta kehityksen vauhti ei missään nimessä ole hidastumassa, ennemminkin päinvastoin. 

Digitalisaatio on muutaman viime vuoden aikana noussut yritysmaailman puhutuimmaksi käsitteeksi. Se, mitä tarjottavaa digitalisaatiolla sitten käytännössä olisi yritykselle ja miten digitalisaatio voisi auttaa toiminnan kehittämisessä, ei välttämättä ole lainkaan selvää. Melkeinpä jokaisessa yrityksessä hyödynnetään digitalisaatiota varmasti jollakin tavoin, mutta tämä on usein vain murto-osa kaikista kannattavista mahdollisuuksista, joita sillä olisi tarjottavanaan. Tässä artikkelissa pureudutaan siihen, miksi ja miten jokaisen yrityksen tulisi hypätä kunnolla mukaan viime vuosien merkittävimmän kehityksen kelkkaan. 

Digitalisaatio ei ole pelkkää teknologiaa 
Teknologiaan keskittyvä työ tuo leivän pöytään yhä useammalle nyky-yhteiskunnan kasvatille. Digitalisaatio kasvattaa jatkuvasti osaajien kysyntää eri aloilla ja tämä näkyy myös opintojen pariin hakeutuvien ihmisten määrissä. Automaatioinsinööri on hyvä esimerkki ammatista, johon koulutettuja osaajia tarvitaan digitalisaation myötä kasvavissa määrin ja joka myös kiinnostaa yhä useampia opiskelemaan hakevia. Teknologia-alan työt ovat oma lukunsa, mutta kun tämän työn hedelmiä hyödynnetään muilla aloilla, ei keskiössä enää olekaan juuri jokin tietty tietojärjestelmä tai muu teknologinen ratkaisu. Digitalisaatio tarkoittaa yritykselle ennen kaikkea mahdollisuutta muuttaa toimintatapojaan parempaan suuntaan. 

Digitalisaatio saattaa monesti näyttäytyä yrityksille muusta liiketoiminnan kehittämisestä irrallisena asiana, mitä sen pitäisi olla. Usein saatetaan myös kokea, että digitalisaatio mahdollisuuksineen ja vaatimuksineen on muiden alojen heiniä eikä kosketa juuri omaa yritystä. Saatavilla oleva tietotulva, ennenäkemättömällä tahdilla eteenpäin rullaavat muutokset sekä jatkuva puhe digitalisaatiosta sen lukemattomine eri ulottuvuuksineen saavat ymmärrettävästi monelle sellaisen tunteen, että kyse on jostain aivan liian monimutkaisesta asiasta, jonka pohtimiseen omaa liiketoimintaa harjoittaessa ei ole resursseja. 

Todellisuudessa digitaalinen muutos on asia, joka jokaisen yrittäjän olisi syytä ottaa avosylin vastaan. Se etenee kovalla vauhdilla ja kilpailukyvyn heikentyminen näkyy liikevaihdossa melkeinpä aina vasta viiveellä. Ei siis kannata sulkea silmiään käytettävissä olevilta mahdollisuuksilta. 

Miten päästä liikkeelle digitalisaation tehokkaammassa hyödyntämisessä? 
Moni yrittäjä tiedostaa, että digitaalisen muutoksen vauhdilla etenevään karavaaniin pitäisi ehdottomasti päästä mukaan, mutta ei välttämättä tiedä, mitä asian hyväksi pitäisi tehdä tai mistä aloittaa. Tällaisessa tilanteessa erilaiset konsulttiratkaisut voivat osoittautua kultaakin arvokkaammiksi vaihtoehdoiksi. Konsultista on varmasti hyötyä myös silloin, kun digitalisaation tarjoamia mahdollisuuksia hyödynnetään jo hyvinkin ahkerasti, mutta toimintatapoja tahdotaan jollakin saralla muuttaa tai kokonaisuutta saada viilattua vieläkin paremmaksi. 

Kun yritystä lähdetään viemään kohti digitaalisen muutoksen viitoittamaa tietä, teknologinen osaaminen on tarpeen. Sitä ei kuitenkaan välttämättä löydy yrityksen sisältä eikä onneksi tarvitsekaan löytyä, sillä palveluita on tarjolla monipuolisesti. Palkkaa ammattitaitoinen IT-asiantuntija ulkopuolelta, niin sinä ja työntekijäsi voitte keskittyä omiin osaamisalueisiinne ilman päänvaivaa teknologisten ratkaisujen vaatimuksista. 

Miksi pk-yritys tarvitsee konsulttipalveluita?
Konsulttien apu ei ole pelkästään suurille yrityksille tarjolla olevaa luksusta, vaan siitä voi olla merkittävää hyötyä myös keskisuurille ja aivan kaikkein pienimillekin yrityksille. Sosiaalisen median kuin omat taskunsa tunteva markkinointikonsultti tai digitalisaation uusien tuulien teknisen puolen taitava IT-asiantuntija auttavat sekä alkuun pääsemisessä että kehittymisessä. Vaikka yrityksen sisältä löytyisikin osaamista digitalisaation eri osa-alueilta, voi ulkopuolisen konsultin tarjoamista tuoreista näkökulmista olla todellista apua liiketoimintaa viilatessa ja tulevaisuutta suunnitellessa. 

Konsultti voi toimia projektin yhtenä osallistujana tai olla projektipäällikkö, joka pitää langat käsissään ja vie kokonaisuutta eteenpäin ammattitaitonsa avulla. Konsultin rooli riippuu aina yrityksen tarpeista ja tietysti tämän omasta ydinosaamisalueesta. 

Miten toimintatapoja voi muuttaa digitalisaation keinoin? 
Digitalisaatio mahdollistaa yritykselle kokonaisvaltaisen toimintatapojen muutoksen. Tänä päivänä voi valehtelematta sanoa, että menestyvältä ja täyteen potentiaaliinsa pyrkivältä yritykseltä jopa vaaditaan tätä. Esimerkkeinä tällaisista muutoksista toimivat vaikkapa toimintatapojen kehittäminen siinä, miten yritys toimii ja näkyy internetissä, miten ja mistä se tavoittaa asiakaskuntansa ja millä tavoin sen tuotteet ja palvelut ovat saatavilla digitaalisessa maailmassa. 

Tässä vaiheessa kannattaa pysähtyä hetkeksi miettimään oman yrityksensä toimintaa:

 

  • Hyödynnetäänkö yrityksessä internetin tarjoamia mahdollisuuksia asiakkaiden tavoittamiseen? 
  • Löytävätkö potentiaaliset asiakkaat yrityksen helposti? 
  • Kun yrityksen olemassaolo ja tarjonta on asiakkaan tiedossa, ovatko toimintaprosessit ja palvelut riittävän virtaviivaisia, jotta ne tulisi esitettyä asiakkaalle houkuttelevalla ja helpolla tavalla? 
  • Hyödynnetäänkö saatavilla olevaa tietoa liiketoiminnan kehittämiseen optimaalisella tavalla? 

Nämä ovat vain joitakin esimerkkejä asioista, joiden rakentamiseen ja kehittämiseen on tätä nykyä käytettävissä liki rajattomat mahdollisuudet tarjoavia digitaalisia työkaluja. Jokainen yritys voi näiden työkalujen avulla havaita, innovoida ja kehittää juuri omaan tilanteeseensa sopivimmat ratkaisut kilpailun kärjessä pysytelläkseen tai sinne suunnatakseen. 

Parempaa palvelua asiakkaille 
Digitaalinen muutos on tuonut mukanaan lukemattomia uusia tapoja ja väyliä, jotka mahdollistavat aiempaa onnistuneemman asiakaskokemuksen tarjoamisen. Sen sijaan, että asiakkaan olisi haeskeltava haluamansa yritys puhelinluettelon sivuilta ja sitten pirautettava lisätietoja saadakseen, voi tuotteista ja palveluista kertoa monipuolisesti ja kattavasti internetissä. Tieto on tällöin kenen tahansa ulottuvilla ja potentiaalinen asiakas voi tutustua yrityksen toimintaan kaikessa rauhassa ilman vaivannäköä. 

Internetin mukanaan tuomat väylät asiakaspalvelun tarjoamiseen kannattaa niin ikään ottaa käyttöön viimeistään tässä vaiheessa. Sähköposti lienee yritykselle kuin yritykselle jo itsestäänselvyys, mutta sen rinnalle ja monin paikoin jo siitä ohikin ovat nousseet eri sosiaalisen median kanavat sekä verkkosivujen chat-keskustelut. Ihannetilanteessa asiakas pääsee valitsemaan eri vaihtoehtojen joukosta juuri itselleen luontevimman tavan ottaa yhteyttä yritykseen. 

Digitalisaation ansiosta yrityksillä on käytettävissään myös nykyaikaisia asiakkuudenhallintaan tarkoitettuja tietojärjestelmiä, joiden avulla asiakkaiden käyttäytymistä ja tarpeita voi ymmärtää huomattavasti aiempaa paremmin ja ennen kaikkea näppärämmin. Nämä työkalut auttavat tarjoamaan asiakkaille juuri sitä, mitä he kulloinkin haluavat ja tarvitsevat. 

Uusia välineitä ongelmanratkaisuun 
Digitaalisen muutoksen ansiosta yrityksillä on käytettävissään aiempaa monipuolisemmat ja tehokkaammat työkalut tiedon keräämiseen sekä sen tutkimiseen ja analysoimiseen. Monimutkaisemmatkin ongelmat hoituvat nykyteknologian ja sen lukuisten sovellutusten avulla helpommin kuin koskaan aiemmin. 

Tehokkaampaa markkinointia 
Sosiaalinen media, mobiilimarkkinointi, hakusanamainonta ja hakukoneoptimointi ovat kaikki esimerkkejä digitaalisen markkinoinnin osa-alueista, jotka tekevät potentiaalisten asiakkaiden tavoittamisesta sujuvampaa kuin perinteisen markkinoinnin keinot. Markkinoinnin toimivuutta on myös helppo seurata nykymenetelmien avulla. 

Onnistuneempia päätöksiä 
Parhaat mahdolliset päätökset tehdään vain kattavan ja paikkansa pitävän tiedon perusteella. Nykyaikaisen informaatioteknologian ansiosta tiedon kerääminen on aiempaan verrattuna uskomattoman helppoa ja tehokasta. Digitaalinen muutos on tuonut yrityksen ulottuville niin pääsyn tarkan datan kimppuun kuin helpommat yhteydenottomahdollisuudetkin. Asiakaspalautetta ja mielipiteitä voi kerätä netin ansiosta milloin tahansa asiakkaiden olinpaikasta riippumatta ja palaverin voi pitää helposti, vaikka kaikki osallistujat olisivat kokoushetkellä eri puolilla maapalloa. 

Älä pelkää digitaalista muutosta – ota siitä kaikki hyöty irti 
Digitalisaatio kiinnostaa ja puhuttaa, mutta herättää ymmärrettävästi osassa yrittäjistä myös negatiivisia ajatuksia ja jopa suoranaista vastentahtoisuutta. Uusien mahdollisuuksien kieltäminen ja passiivinen suhtautuminen asiaan eivät kannata, vaan heikentävät ennen pitkää kilpailuetua. 

Ehkäpä kaikkein tärkeintä on sisäistää, ettei digitalisaation hyödyntäminen tarkoita teknologian viimeisimpien villitysten ihmettelemistä virtuaalilasit päässä, vaan keskiössä on yksinkertaisesti yrityksen toiminnan parantaminen, tehostaminen ja mahdollisesti kasvattaminen. Digitalisaatiossa ja digitaalisessa muutoksessa ei ole mitään pelättävää, vaan ne ovat sen sijaan täynnä mahdollisuuksia kaikkien alojen yrityksille suurista kaikkein pienimpiin.